EXAKTA logo


Inšpekčný orgán - informácie

Názov EXAKTA, s.r.o. Košice
Adresa Hraničná 2, 040 17 Košice
IČO 31652921
Čl.č.reg.čl: 048
Akreditované pracovisko Kontaktná osoba
Názov: Inšpekčný orgán typ A Meno: Ing. Ivan Hrivnák
Adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice Funkcia: vedúci inšpekčného orgánu a konateľ
Tel. č. 1: +421 55 623 39 34 Fax.: +421 55 623 39 34
Tel. č. 2: +421 905 202 596 Email: exakta@exakta.sk
Oblasť akreditácie: Inšpekčné orgány
Číslo osvedčenia: I-023
Spôsobilosť na činnosť: Vykonávať inšpekciu nákladných a prípojných vozidiel určených na medzinárodnú cestnú prepravu nebezpečných vecí (ADR) za účelom overenia ich zhodnosti, výstroja a vybavenia v procese schvaľovania ich technickej spôsobilosti v rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK Zo dňa: 25.08.2016
Dátum vydania osvedčenia: 16.10.2016 Platnosť osvedč. do: 16.10.2021
Poznámky: Spôsobilosť vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A subjekt preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17020:2012.
© EXAKTA, s. r. o. 2021 | website by 2wheels1man | 240981